Nous informes per als arrendadors

Rendibilitat, despeses i ingressos, renda, ocupació i propers venciments de contracte. Dissenyats per oferir als l’arrendador la millor i màxima informació sobre el seu patrimoni amb el mínim esforç, ja que permet fer un enviament massiu dels informes als arrendadors seleccionats.   Rendibilitat anual Detalla el rendiment econòmic de cada un dels departaments de l’arrendador…

Nova versió de l’aplicació “adminet app”

S’ha alliberat per Pragma i tots els clients del núvol, una nova versió de l’aplicació “adminet app” per a les plataformes de IOS (Apple) i Android (Google). Novetats d’aquesta versió: Disseny de l’aplicació amb una interfície més modern i intuïtiu Millor gestió de l’calendari Possibilitat de guardar comunicats com esborrany Possibilitat d’afegir referències a cites…