Uncategorized @ca

Rendibilitat, despeses i ingressos, renda, ocupació i propers venciments de contracte.

Dissenyats per oferir als l’arrendador la millor i màxima informació sobre el seu patrimoni amb el mínim esforç, ja que permet fer un enviament massiu dels informes als arrendadors seleccionats.

 

Rendibilitat anual

Detalla el rendiment econòmic de cada un dels departaments de l’arrendador al llarg de l’any. Les despeses que són atribuïbles a la finca els reparteix proporcionalment segons coeficient a cada un dels departaments. Com distingeix despeses fixes i despeses ocasionals, ens informa de la rendibilitat bruta amb les despeses fixes i la rendibilitat neta a l’aplicar les despeses ocasionals.


Format resumit

 


Format detallat

 

Despeses i ingressos

Mostra, desglossat per mesos, un resum de les despeses i ingressos atribuïbles a les propietats de l’arrendador al llarg de l’any.

 

 

Renda

Ofereix la informació necessària perquè l’arrendador pugui emplenar la seva declaració de renda mostrant, per cada departament, la seva referència cadastral, els llogaters que han residit durant l’any, la data de contracte, el nombre de dies que ha ocupat el departament i l’import facturat. S’afegeixen a més les despeses atribuïbles a el departament, agrupats per proveïdor.

Ocupació anual

Mostra, desglossat per mesos, el nombre de dies que cada departament ha romàs ocupat durant l’any, complementant-ho amb un gràfic de barres.

Venciments de contracte

Informa dels contractes que vencen pròximament.