Nova gestió de fiances de lloguer

Publicado el 15-10-2021
Lloguers
Nova gestió de fiances de lloguer

La gestió de fiances porta un control exhaustiu de les fiances relacionades amb els inquilins, permetent saber qui és el dipositari (administrador, arrendador o entitat pública).

Amb un senzill sistema de registre, l’usuari indica els moviments econòmics produïts i tenir-los sempre disponibles per a la consulta.

Si el llogater cessa en el lloguer deixant rebuts pendents es permet usar l’import de la fiança per a cobrar-los.

L’assistent d’ingrés en entitat pública, permet localitzar les fiances a ingressar, genera un complet informe i comptabilitza l’ingrés.