Lloguers

La gestió de fiances porta un control exhaustiu de les fiances relacionades amb els inquilins, permetent saber qui és el dipositari (administrador, arrendador o entitat pública).

Amb un senzill sistema de registre, l’usuari indica els moviments econòmics produïts i tenir-los sempre disponibles per a la consulta.

Si el llogater cessa en el lloguer deixant rebuts pendents es permet usar l’import de la fiança per a cobrar-los.

L’assistent d’ingrés en entitat pública, permet localitzar les fiances a ingressar, genera un complet informe i comptabilitza l’ingrés.