Adminet Comunitats

El Software d’Administració de Finques i Comunitats


Dissenyat per a l’administrador que desitja distingir-se de la resta per la qualitat del seu servei obtenint un major benefici sense augmentar els recursos del seu despatx.

Adminet Comunidades permet:

 • Donar d’alta de forma senzilla les dades bàsiques de les comunitats i macrocomunitats.
 • Gestionar comunitats que tenen compte bancaria pròpia junt amb d’altres que treballen amb compte d’administrador.
 • Confeccionar els rebuts de quotes ordinàries i extraordinàries i el seu enviament al cobrament per banca electrònica (Norma SEPA).
 • Portar un estricte seguiment dels rebuts impagats i la seva reclamació.
 • Comptabilitzar, puntejar i conciliar de forma automàtica els extractes bancaris (Norma 43).
 • Enregistrar les factures rebudes i pagar-les per xec o transferència (SEPA Norma 34).
 • Preparar pressupostos i generar les quotes.
 • Tenir sempre al dia l’estat de comptes.
 • Preparar les juntes amb la confecció i enviament via email o correu ordinari de la convocatòria i els informes de liquidació i pressupostos.
 • Confeccionar l’acta a partir de les dades de la reunió.
 • Gestionar liquidacions de derrames independents de la liquidació ordinària.
 • Gestionar comptadors de consum.
 • Preparar i presentar a l’Agència Tributària els models 111, 190, 347 i 184.
 • Portar el manteniment preventiu de la comunitat.
 • Controlar els manteniment, assegurances i revisions de la comunitat, amb avis de venciment.
 • Rebre i enregistrar automàticament les notificacions electròniques de l’Agència Tributària a les comunitats.
 • Gestionar els documents digitalitzats.
 • Publicar dades en Adminet 24H Web.
 • Controlar totes les tasques gràcies a la seva vinculació amb la gestió d’incidències.
 • Enviament de comunicacions a les comunitats mitjançant email, SMS o correu ordinari.