Software de Gestió de Lloguers: Adminet Lloguers

Ideal per a l’administrador que vol que els propietaris es sentin satisfets i tranquils sabent que vetllem pel seu patrimoni

Adminet Lloguers permet:

 • Donar d’alta les fitxes corresponents als arrendadors, propietats i inquilins.
 • Confeccionar els rebuts de lloguer i el seu enviament a cobrament per banca electrònica (Norma SEPA).
 • Emetre les factures de lloguer, remetent-les als inquilins per mail o correu ordinari segons ho desitgin
 • Seguir els rebuts impagats i la seva reclamació
 • Comptabilitzar, puntejar i conciliar de forma automàtica els extractes bancaris (Norma 43)
 • Portar el llibre de enregistrament de cobraments i pagament per arrendador.
 • Generar la factura de honoraris i carregar-la en la liquidació.
 • Confeccionar les liquidacions per a la seva presentació als arrendadors.
 • Pagar per transferència (SEPA NORMA 34) els saldos resultants de les liquidacions.
 • Efectuar increments de l’IPC i altres conceptes (serveis, Consums, etc.).
 • Calcular la prorrata general i especial de l’IVA del arrendador, aplicant la que correspongui a cada cas.
 • Preparar i presentar a l’Agència Tributària els models 111, 190, 303, 390, 347 i 184.
 • Generar el certificat per a la renda dels arrendadors.
 • Rebre i enregistrar automàticament les notificacions electròniques de l’Agència Tributària als arrendadors.
 • Guardar documents digitalitzats.
 • Publicar dades en Adminet 24h web.
 • Controlar totes les tasques gràcies a la seva vinculació amb la gestió d’incidències.
 • L’enviament de comunicacions als arrendadors i inquilins mitjançant emais. SMS o correu ordinari.