Adminet Lloguers

El software de gestió de lloguers integral. Estalvia temps i diners amb Adminet.

Software de Gestió de Lloguers Adminet

Administra els teus lloguers i llogaters de forma senzilla.


Ideal per a l’administrador que vol que els propietaris es sentin satisfets i tranquils sabent que vetllem pel seu patrimoni.

Administració de lloguers, arrendadors, departaments i llogaters:

 • Donar d’alta les fitxes corresponents als arrendadors, propietats i inquilins.
 • Confeccionar els rebuts de lloguer i el seu enviament a cobrament per banca electrònica (Norma SEPA).
 • Emetre les factures de lloguer, remetent-les als inquilins per mail o correu ordinari segons ho desitgin.
 • Seguir els rebuts impagats i la seva reclamació.

Administració de la comptabilitat dels teus lloguers:

 • Comptabilitzar, puntejar i conciliar de forma automàtica els extractes bancaris (Norma 43).
 • Portar el llibre de enregistrament de cobraments i pagament per arrendador.
 • Generar la factura de honoraris i carregar-la en la liquidació.
 • Confeccionar les liquidacions per a la seva presentació als arrendadors.
 • Pagar per transferència (SEPA NORMA 34) els saldos resultants de les liquidacions.
 • Efectuar increments de l’IPC i altres conceptes (serveis, Consums, etc).
 • Calcular la prorrata general i especial de l’IVA del arrendador, aplicant la que correspongui a cada cas.
 • Preparar i presentar a l’Agència Tributària els models 111, 190, 303, 390, 347 i 184.
 • Generar el certificat per a la renda dels arrendadors.
 • Rebre i enregistrar automàticament les notificacions electròniques de l’Agència Tributària als arrendadors.

Administració de lloguers en línia, fàcil i intruïtiu:

 • Guardar documents digitalitzats.
 • Publicar dades a Adminet 24h Web.
 • Controlar totes les tasques gràcies a la seva vinculació amb la gestió d’incidències.
 • L’enviament de comunicacions als arrendadors i inquilins mitjançant emais. SMS o correu ordinari.
Software de gestión de alquileres Adminet

Empieza ya a optimizar la gestión de tus alquileres

Entre tots els programes d’administració de lloguers, Adminet Lloguers és dels més eficaços a l’hora d’automatitzar les gestions pròpies dels processos d’alta i baixa de la base de dades de lloguers. Podreu donar d’alta i de baixa fitxes de propietats, llogaters i arrendadors, confeccionar rebuts de lloguer, recalcular el preu de la mensualitat sobre la base de l’IPC, generar factures d’honoraris i liquidació i altres serveis associats. A més, és una eina perfecta per preparar tota la documentació a l’Agència Tributària quan s’obri la campanya de declaració, podent confeccionar els models 111, 190, 303, 390, 347 i 184 de manera fàcil i intruïtiva. Sol·liciteu la vostre demo!